Rynek towarowy

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Rynek towarowy

Rynek towarowy jest dla inwestora rynkiem niezmiernie ważnym z dwóch powodów. Po pierwsze obserwacja trendów na rynkach towarowych dostarcza wartościowych wskazówek co do przyszłego kierunku inflacji (zobacz wskaźnik inflacji). Po drugie ze względu na swą różnorodność stał się atrakcyjnym miejscem inwestow który może urozmaicić portfel inwestycyjny. Zanim jednak przystąpimy do inwestowania na rynku towarowym musimy odróżnić rynek gotówkowy od rynku terminowego. Rynek gotówkowy bazuje na gotówkowych cenach towarów czyli cenach natychmiastowej dostawy. Inwestorzy finansowi będą mieli natomiast do czynienia z rynkiem terminowym opartym na kontraktach terminowych (zobacz kontrakty terminowe). Ze względu na swą różnorodność rynek towarowy możemy podzielić na grupy towarów:

RYNEK TOWAROWY

Rys. Rynek towarowy.

  1. Rynek rolny to zboża ( kukurydza, pszenica, owies, soja, ryż, żyto) oraz mięso (żywiec wołowy, żywiec wieprzowy, półtusze wieprzowe). Olbrzymi wpływ na rynek rolny mają anomalia pogodowe, np. powodzie w Chinach, Indii czy indonezji będą wywierały wpływ na ceny ryżu, z kolei susza w USA odbije się negatywnie na ceny kukurydzy co przełoży się w konsekwencji na ceny mięsa.
  2. Metale szlachetne, szczególnie złoto mogą stanowić dla inwestora atrakcyjną lokatę w okresie recesji gospodarczej.
  3. Cena surowców w dużej mierze zależy od sytuacji makroekonomicznej szczególnie w Chinach, który w ostatnim okresie jest ich podstawowym odbiorcą.
  4. Nośniki energii mają olbrzymi wpływ na inflację, a ich cena jest uzależniona w duzym stopniu od sytuacji politycznej na bliskim wschodzie. Są one w ostatnim okresie obiektem spekulacji potężnych instytucji finansowych co powoduje olbrzymią zmienność cen na tym rynku, często nie uzasadnioną ważnymi wydarzeniami.